Sluiten

Weet jij al dat je
internet browser verouderd is?
Je browser is misschien niet helemaal optimaal in gebruik met onze website.

Kies een browser

GA TERUG
DRAAI HET APPARAAT OM TE SPELEN


Laatstelijk aangepast op 30 september 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van Artikel 2 (‘Algemeen’), waarin ons privacy beleid wordt beschreven voor wat betreft persoonlijke informatie die wordt gedeeld met de Verenigde Staten van Amerika (de Privacy Shield Privacy Policy).


De Nickelodeon website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Viacom International Media Networks (hierna VIMN). VIMN hecht aan de bescherming van de privacy en het vertrouwen van de gebruikers van de site. Je kunt deze site gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Op sommige delen van de site kun je je registreren, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een een prijsvraag of bijvoorbeeld om je highscore in te sturen. De gegevens die je verstrekt worden door VIMN verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en dit VIMN Privacybeleid. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VIMN, Tt. Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam


VIMN Privacybeleid


In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met (de door jou verschafte) persoonlijke informatie of persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens die je als persoon identificeren en die informatie over je verschaffen en die hierna ook wordt aangeduid als ‘jouw informatie’. Voorbeelden van gegevens die wij over jou verzamelen zijn je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum.


Links naar sites van derden

 

De websites bevatten diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op andere websites en derhalve zijn deze voorwaarden op die andere websites niet van toepassing. VIMN verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. VIMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.


Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken


VIMN verzamelt jouw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt VIMN de informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een online registratieformulier of wanneer je VIMN een mailbericht stuurt met een bepaald verzoek. Wij verzamelen en verwerken jouw informatie dan om je verzoek te behandelen en om de doeleinden te realiseren waarvoor je je registreert, zoals deelname aan een actie of prijsvraag, aanmelding voor een evenement, aanmelding voor myNick, aanmelding voor de Nickelodeon nieuwsbrief of het insturen van je highscore. VIMN gebruikt jouw informatie ook om contact met je te onderhouden en om te onderzoeken wat je persoonlijke voorkeuren zijn, zodat wij promotieactiviteiten daarop kunnen afstemmen en jou gerichte aanbiedingen van producten of diensten kunnen doen. Met jouw toestemming kan VIMN jouw informatie gebruiken om je aanbiedingen te doen via e-mail, SMS, MMS of andere elektronische berichten. Wanneer je niet langer dergelijke berichten wilt ontvangen, kun je dit op ieder moment aan VIMN laten weten, door een bericht te sturen aan info@nickelodeon.be. Met jouw toestemming kunnen we jouw informatie ook verstrekken aan partners of andere vertrouwde derde partijen, zodat zij je aanbiedingen kunnen doen die zijn afgestemd op je voorkeuren. Verder kan VIMN jouw informatie gebruiken om je een verzoek te doen om deel te nemen aan een marktonderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema's dat door VIMN zelf of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Dergelijk onderzoek is niet gericht op individuele gebruikers, maar is bedoeld om trends te analyseren en statistieken samen te stellen, die niet tot individuele gebruikers herleidbaar zijn. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je VIMN toestemming geeft om voor marktonderzoek gebruik te maken van jouw informatie.


Ten tweede maakt VIMN in veel gevallen gebruik van het plaatsen van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar je browser (zoals Firefox of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door VIMN niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan je computer of de bestanden op je computer. Over het algemeen worden sessie cookies onderscheiden van permanente cookies. De eerste soort cookies wordt direct van uw computer verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van je browser op uw computer opgeslagen. Op onze website gebruiken we in sommige gevallen permanente cookies om het navigeren voor je gemakkelijker te maken, om je van bepaalde informatie te voorzien en bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren.


Niet alleen VIMN maar ook SBS Belgium plaatst in opdracht van VIMN advertenties op deze website. Om te voorkomen dat je bepaalde advertenties te vaak ziet en om advertenties te kunnen plaatsen die goed aansluiten bij jouw interesses en behoeften, worden door SBS Belgium ook cookies op je computer geplaatst en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van SBS Belgium van toepassing. Zie hiervoor: Voorwaarden SBS Belgium.


De meeste browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om de ontvangst van cookies te blokkeren. Wij raden je aan om de instelling van je browser na te kijken voor meer informatie over het blokkeren van cookies. Houd er wel rekening mee dat het blokkeren van cookies het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site kan hinderen.


Wanneer je gebruikt maakt van deze site ontvang je reclameboodschappen voor producten of diensten die je wellicht interessant vindt. Deze informatie wordt door derden aangeleverd. Deze derden kunnen informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van deze site, met gebruik van de middelen zoals hiervoor beschreven. Deze partijen krijgen niet de beschikking over je naam, e-mailadres en telefoonnummer, tenzij je zelf besluit om deze gegevens aan hen te verstrekken. De verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de beveiliging van informatie die door derden wordt verzameld, vallen onder het privacybeleid van die derden.


Het kan zijn dat VIMN uw persoonsgegevens verwerkt en deelt met haar filialen in de Verenigde Staten van Amerika. Klik alstublieft hier voor meer informatie over ons Privacy Shield Privacy Beleid, waarin ook informatie over het privacy beleid van onze partners te vinden is, en daarnaast treffen wij mogelijk aanvullende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.


Overdracht bedrijfsactiviteiten


In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Wij zullen je daarvan vooraf op de hoogte stellen, zodat je je eventuele bezwaar kenbaar kunt maken.Overige openbaarmakingen


VIMN kan jouw informatie openbaar maken indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een op VIMN rustende wettelijke verplichting of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijk bevel.


Beveiliging


VIMN heeft passende maatregelen getroffen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij hebben elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.


Jouw informatie wijzigen of verwijderen


Je kunt de informatie die je ons via onze site hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen. Om de informatie die je hebt verschaft voor een bepaalde actie, nieuwsbrief of andere vorm van interactie met ons, te wijzigen of te verwijderen, stuur je een e-mail met je verzoek naar info@nickelodeon.be met vermelding van de volgende informatie en de eventuele verbeteringen daarvan in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:


- je naam;
- het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
- je gebruikersnaam (indien van toepassing);
- de naam van de actie, nieuwsbrief of andere vorm van interactie.


Om jouw informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuur je een e-mail naar info@nickelodeon.be met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:


- je naam;
- het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
- je gebruikersnaam (indien van toepassing).

Wanneer je niet langer informatie van VIMN, zoals onze nieuwsbrief of aanbiedingen voor producten en diensten, wilt ontvangen, of niet langer wilt dat jouw informatie wordt verstrekt aan derde partijen, dan kun je dit altijd aan VIMN laten weten door een bericht te sturen aan info@nickelodeon.be.
 

.

Beleidswijzigingen


VIMN behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We streven ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

 

Vragen?


Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar info@nickelodeon.be.

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen extra software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt. De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.